Nordex Sverige

Nordex är ett tyskt företag som designar, tillverkar och säljer vindkraftverk. Innebörden av vindkraftverk är när man omvandlar och skapar elektricitet med hjälp av endast vinden. Det är själva vindsnurrorna som gör att detta är möjligt och för att bladen ska börja snurra måste det blåsa minst 4 m/s. Vid 13 m/s uppnås maxeffekten som ligger på 2,5 MW. Blåser det över 25 m/s fungerar inte vindkraftverken och de stängs av för att förhindra slitage. Vindkraft är förnyelsebart och det enda som begränsar hur mycket energi vi kan utvinna är hur många vindkraftverk vi bygger. Vindkraften är den energiform som växer snabbast i hela världen idag. I Sverige är vintern den period då vi förbrukar elen som mest, vilket resulterar till att det är då Nordex vindkraftverk arbetar som mest.

Nordex historia sedan 1985

Nordex huvudkontor och produktion ligger i den Tyska staden Rostock, medan företagets administration befinner sig i Hamburg. Företaget startades år 1985 i Give i Danmark, men bara något år därefter köptes företaget upp av Lars Bando Krogsgaard och Dr. Wolfgang Ziebart som fortfarande är ägare i företaget. Produktionen utförs dessutom inte bara i Rostock, utan även i Kina och USA. Nordex lanserade år 2013 deras Delta klass serie som innebär två nya typer av vindkraftverk.Modell N100/3300 som är framtagen främst för stark vind, samt modell N117/300 som är framtagen främst för medelvind. Båda dessa vindkraftverks turbiner är utrustade med en trestegs växellåda och dubbla asynkron generatorer.

Att Nordex använder vinden för att utföra olika typer av arbeten är trendigt nu i vårt klimatmedvetna samhälle, men det har pågått sedan en lång tid tillbaka. Innan ens Nordex kom på tal, så byggdes faktiskt de första väderkvarnarna i Mellanöstern någon gång mellan 600 och 800 e.Kr. och spreds senare till Kina, Indien och Japan. De väderkvarnarna hade vertikala drivaxlar och upp till tolv rektangelformade vingar som var täckta med tyg eller bastmattor. Väderkvarnarna användes för malning, vattenpumpning och mjöltillverkning. Den första vindturbinen som genererade elektricitet konstruerades år 1887 och de flesta vattendrag ägdes då av adeln som tog betalt för att folk skulle få använda deras kvarnar.

Hur fungerar ett vindkraftverk?

Nordex vindkraftverk tar tillvara på vindens rörelser och omvandlar sedan det till elektrisk energi. Vindens kraft förs först över via axeln till en växellåda där den varvar upp navet från 15-30 varv per minut till hela 1500 varv per minut. Sedan förs det vidare till generatorn. I generatorn omvandlas rörelseenergin till el. Därefter transformeras det till rätt spänning för elnätet i en transformator. Därefter levereras elen ut på elnät och kan användas för att förse hushåll med elektrisk ström. Ett vanligt och nytt vindkraftverk som vi har idag, använder sig av ca: 50% av vindens energi. Turbinbladen i vindkraftverken placeras ungefär 100 meter upp i ett torn, eftersom ju högre upp i luften du kommer, så ökar därmed vindstyrkan.

När Nordex vindkraftverk kommer upp i 4 m/s så börjar de producera el och fortsätter så till de kommer upp i vindstyrkor på 25 m/s. Därefter stängs de av pga säkerhetsskäl. När vindstyrkan ligger emellan 12-14 m/s så uppnås den bästa effekten. Det är sällan vindhastigheten ökar mer än så i Sverige och just därför är det inte lönsamt att bygga vindkraftverk som fungerar i sådana lägen. Men de vindkraftverk vi har idag klarar ändå upp till 70 m/s utifall det skulle bli så kraftiga vindar här i Sverige någon gång framöver. Så än så länge har Nordex allt under kontroll.

Vindkraft är förnyelsebart och det enda som begränsar hur mycket energi vi kan utvinna är beroende på hur många vindkraftverk vi bygger. Nordex vindkraftverk och vindkraftverk generellt är den energiform som växer sig snabbast i hela världen idag. I Sverige producerar vindkraftverken som mest energi under vinterhalvåret, då det även är den period då förbrukningen av el är som absolut störst.

Fördelar och nackdelear med vindkraftverk

Vindkraft är en ren och en mycket hållbar energikälla som inte släpper ut någon form av koldioxid. Dock klagar många på att vindkraftverken är fula och förstör vackra landskap. Vissa klagar på ljudet, att propellerns ljudnivå på 100 dB stör boende i närheten. Likaså skuggor, många boende i närheten upplever detta som störande. Många anser även att djurliv påverkas av Nordex vindkraftverk. Att Nordex vindkraftverk har en viss påverkan på naturens djur stämmer, men genom mycket forskning så har de kommit fram till att det tyder på att den påverkan är låg. De djur som mestadels kommer på tal är fågelbestånden. Alltifrån småfåglar till fladdermöss. Men Svenska Naturvårdsverket har gjort många studier på hur svenskt djurliv påverkas av vindkraften, och dessa studier visar att vindkraften inte påverkar fågelbestånden på nationell nivå.

Däremot är det viktigt att de som bygger Nordex vindkraftverk har i åtanke på att vara extra försiktig vid deras planering så de inte börjar bygga nära rovfåglar och större fåglars hemvist. Fladdermöss dras även mestadels till insekter och om vindkraftverken byggs där insekterna samlas finns det en risk att de kommer till skada. Men då fladdermössen är ett djur som är mest aktiv under nätterna och flyger runt när det är lugna vindar, så är det inget stort problem. Detta sker även med mest största sannolikhet under lugna och varma sommarnätter. Just därför har de visats att väljer man att stänga av vindkraftverken under sådana nätter så minskas fladdermusolyckorna med upp till 90%. Och eftersom det är svag vind så är förlusten i självaste elproduktionen väldigt liten dessutom.

Från vind till rörelseenergi

Så fungerar Nordex vindkraftverk

När solen värmer upp jorden så värmer den även upp atmosfären. Varm luft är betydligt lättare än kall luft och därför stiger den uppåt. Eftersom naturen i sig avskyr tomrum måste den luft som stiger uppåt ersättas av luft som kommer in från sidan – dvs en vind. Det är dessa vindar som utnyttjas av ett vindkraftverk. I dagsläget räknar man med att ungefär 3 % av all energi i världen produceras genom vindkraftverk. I Sverige är siffran högre. I Sverige räknar man med att vi kan tacka Nordex vindkraftverk och andra vindkraftverk för 7 % av den energin vi förbrukar i Sverige. Andra positiva aspekter med vindkraftverk är att den inte ger några utsläpp, tar inga ändliga resurser från jorden och fungerar perfekt för att ladda fyrar ute till havs så inga dyra ledningar behövs.