Vindkraftens historia

Intresset för grön energi och hållbarhet ökar och många drömmer om ett samhälle där vi endast använder oss av förnybara energikällor och äter mat med Svenskt Sigill på förpackningen. Vad gäller förnybara energikällor är vindkraften exempel på sådant. Vindkraft är trendigt i vårt klimatmedvetna samhälle men att använda vinden för att utföra olika arbeten har en mycket lång historia. Idag förknippar vi vindkraft med miljövänlig elproduktion, men vindkraft har även använts till andra syften i mänsklighetens historia. Faktum är att människor har använt sig av vindkraft ända sedan uppfinningen av seglet, någon gång på 5000-talet f.Kr. Senare har vindkraft använts till att pumpa vatten och mala säd i väderkvarnar. Den första vindturbinen för att generera elektricitet konstruerades år 1887.

Historia från forntid till medeltid

Långt innan det fanns elektricitet användes vinden för att driva fram segelbåtar. Forskare har hittat fynd som visar att människor använde segel redan på 5500-talet f.Kr. men det är möjligt att tekniken har en ännu äldre historia. Segel var den dominerande framdrivningskällan till sjöss ända in på 1800-talet. Under denna långa tid utvecklades segelteknikerna och människorna blev bättre på att fånga vinden. Idag är förstås de flesta fartyg motordrivna men det finns fortfarande många segelentusiaster som hellre väljer att använda sig av vind.

De första väderkvarnarna byggdes i Mellanöstern någon gång mellan 600 och 800 e.Kr. och spreds senare till Kina, Indien och Japan. De väderkvarnarna hade vertikala drivaxlar och upp till tolv rektangelformade vingar som var täckta med tyg eller bastmattor. Väderkvarnarna användes för malning, vattenpumpning och mjöltillverkning. Väderkvarnarna dyker upp i europeisk historia på 1100-talet. I Europa hade väderkvarnarna en demokratiserande verkan. Tidigare hade malningen skett med vattenkraft men de flesta vattendrag ägdes av adeln och prästerskapet. De tog betalt för att folk skulle få använda deras kvarnar. Väderkvarnarna gjorde att människor som inte ägde vatten kunde bygga sina egna kvarnar.

Väderkvarnen har påverkat vindkraftens historia

Danmark – ett föregångsland

När elektriciteten kom påverkades även vindkraftens historia. Den skotske professorn James Blyth byggde den första vindturbinen för elproduktion år 1887. Det var en tio meter hög vindturbin med vindsegel och den användes för att ladda ackumulatorer och ge belysning i Blyths sommarstuga. Hans uppfinning fick dock inte något större genomslag eftersom den inte ansågs vara ekonomiskt bärkraftig. I USA byggdes en större vindturbin av Charles F. Brush. Hans vindturbin var 18 meter hög och hade en rotor på 17 meter i diameter. Turbinen genererade 12 kilowatt och användes för att ge belysning och driva motorer i Brushs laboratorium.

Danmark har en lång historia av vindkraftverk. Redan 1908 fanns det 72 vinddrivna, elektriska generatorer i danska Askov. De största hade 24 meter höga torn och rotorer på 23 meter i diameter. 1957 konstruerade dansken Johannes Juul ett trebladigt vindkraftverk som liknade våra dagars vindkraftverk. År 1978 byggde danskarna världens första vindkraftverk som kunde producera flera megawatt elektricitet. Så småningom började liknande vindkraftverk att byggas på andra ställen i världen. På 1980-talet gav Kalifornien skattelättnader för vindkraftverk, vilket gynnade vindkraftverkens utveckling i USA.

Estetik allt viktigare

Vindkraft har en längre historia än vad många tror. Idag tänker vi kanske inte i första hand på segling när vi tänker på vindkraft, men många av de tekniker som användes inom seglingen användes senare för att driva väderkvarnar och de teknikerna användes i sin tur för att driva de första vindkraftverken. Utan segelteknikerna hade det varit mycket svårare att utveckla effektiva rotorer som kunde fånga vinden. En trend i vindkraftens senare historia är att göra vindkraftverken estetiskt tilltalande. Ett ganska vanligt argument som vindkraftsmotståndare använder är att vindkraftverken förfular landskapsbilden. Andra anser dock att miljövänlig energi är viktigare än estetik.